Cena

Način gradnje omogoča zelo kvalitetno in natančno gradnjo (do nekaj mm!), kar pa se posledično ne odraža na končni ceni objekta. Skupaj z našo ekipo in z investitorjem oblikujemo projekt, funkcionalno, vizualno in tudi finančno “pisan na kožo” investitorju. Pri tem v največji meri upoštevamo naravne danosti lokacije, ter želje, vizije in finančne zmožnosti investitorja, da projekt usmerimo do uspešnega zaključka v zadovoljstvo vseh udeleženih.