IDZ, PGD, PZI, projekt krajinske arhitekture in zasaditve

Peter Pavšič, arch.

ARHI PETRUS, arhitekturno projektiranje Peter Pavšič s.p.

Les kot zvesti »prijatelj« me spremlja že celo življenje, saj sta bila oba stara očeta mizarja. Kot arhitekt sem v njem prepoznal skoraj popoln material za oblikovanje bivalnega okolja od same hiše pa do opreme, ki nas spremlja vsak dan.

Razmahu gradnje v lesu v Sloveniji sem se z entuziazmom pridružil že na samem začetku pred 15 leti, ko smo s kolegi še zavistno občudovali zavzeto gradnjo z lesom pri sosedih Avstrijcih. V teh letih sem pomagal s svojim delom ustvariti več kot 20 lesenih stanovanjskih hiš, največji leseni objekt (1000m2, 3 etaže, lesena vogalna konzola dolžine 8m), kjer sem sodeloval kot projektant arhitekture, pa je bil Poslovno-skladiščni objekt Ekoprodukt, za katerega smo s kolegi prejeli prvi Zeleni svinčnik, ki ga podeljuje ZAPS za  inovativno trajnostno gradnjo – za arhitekturno ali urbanistično realizacijo.

Kreativnost in pridobljeno znanje vključujem predvsem v projekte za izvedbo za lesene objekte, ki so jih projektirali kolegi, ki so bili večinoma prvotno zamišljeni v klasični masivni gradnji, investitor pa želi imeti hišo z leseno konstrukcijo in naravnimi materiali. V takih primerih je pravi izziv ohraniti funkcionalnost objekta in pa lepoto arhitekturne rešitve ali pa ju celo nadgraditi.

Poleg zavzetega dela skrbim za stalno izobraževanje in spremljanje razvoja gradnje z lesom, ki vedno bolj predrzno izpodriva klasično gradnjo. Bogate izkušnje imam tudi z vedno bolj priljubljeno Pasivno hišo, saj sem že leta 2009 uspešno zaključil dodatno izobraževanje na Fakulteti za arhitekturo, za kar smo prejeli ustrezno diplomo.

Reference (PDF)